VÅRA SYSTEM

Våra systemlösningar går under namnet YOURWORK24 (YW24). YW24 utvecklas i nära samverkan med våra kunder och utifrån vad som är ”best practice” på marknaden, detta för att uppnå bästa möjliga användarvänlighet och flexibilitet. Våra systemlösningar är enkla att implementera, administrera och kostnadseffektiva.

SYSTEMKARTA

IT-system för en djupgående helhetsbild

LÖNEREVISION

Vår lönerevision YW24 är ett komplett system för att hantera lönerevisionsprocessen.

Systemet ger överblick och kontroll av lönesättningen, sparar tid, ger en effektiv fördelning av löneutrymmet, ökar legitimiteten i lönesättningen, säkrar informationsflödet och GDPR. Systemet kan hantera flera parallella lönerevisionsprocesser, där en chef kan agera i mer än en process samtidigt. Exempelvis vid lönerevision i flera länder eller olika grupperingar inom en verksamhet där det finns behov av att särskilja processerna åt, t ex pga av olika upplägg av tidslinjer, lönebudgetar och godkännandeflöden mm.

Lönerevision YW24 har varit i drift sedan 2012 och används idag för lönerevisioner i sju länder (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige).

Mer info

BONUSPROCESS

Bonus YW24 är ett system för hantering av ett företags bonusprocess.

Systemet har en avancerad beräkningsmotor och en dynamisk uppbyggnad och en formelgenerator för beräkningar och villkorshantering. Bonus YW24 beräknar bonusutfall baserat på olika typer av mål, exempelvis finansiella övergripande för företaget och personliga mål. Vidare kan beräkningarna hantera villkor såsom max/min bonusnivåer.

Bonus YW24 baseras på processer, där en process kan konfigureras i de steg som önskas. Det går bl.a. att ställa in namn, ordning på stegen och vilka roller som agerar i vardera steg.

Mer info

LÖNEKARTLÄGGNING MELLAN KVINNOR OCH MÄN, INTEGRERAT MED LÖNEREVISIONSMODULEN

Lönekartläggning YW24 underlättar arbetet med att upptäcka eventuella löneskillnader och analysera om de har samband med kön eller inte.

Att göra alla analyser som diskrimineringslagen kräver kan vara mycket komplext och tidskrävande, vårt system hjälper er att säkerställa att ert lönekartläggningsarbete uppfyller diskrimineringslagens föreskrifter. Det sparar tid för HR i analysarbetet och ger förutsättningar att HR tillsammans med fackliga företrädare istället kan lägga mer tid på eventuella åtgärder och handlingsplaner. Beslutade åtgärder av lönejusteringar kan på ett enkelt sätt registreras i YW24 lönerevsionsverktyget.

Detta underlättar kommunikationen med chefen och uppföljning av att åtgärderna har blivit genomförda.

Mer info

 

HR KNOWLEDGE BASE MED ÄRENDEHANTERING

Med hjälp av HR kunskapsdatabas kan du på ett enkelt sätt kommunicera HR information till medarbetare och chefer.

Här finns HR policys, formulär, artiklar om lön, förmåner och pensioner. Chefer och medarbetare hittar svaren på det flesta frågor inom HR. Vi hjälper till med att skapa informationsstruktur, skriva artiklar och vägledningar, ta fram formulär, frågor och svar mm. Om ditt företag har ett HR service center eller liknande är databasen förberedd för att på ett enkelt sätt integreras med er HR support.

Det innebär att chefer och medarbetare kan kontakta och skicka in sina förfrågningar till HR supporten via kunskapsdatabasen. Ärendet loggas och kan följas i systemet.

Mer info

TIDRAPPORTERING OCH SCHEMALÄGGNING

TimeReport YW24 är ett system som hanterar avancerad tidrapportering och schemahantering för alla typer av verksamheter.

Den är framtagen för att stödja stora företag som har flera olika verksamhetsområden och olika kollektivavtal. Systemet stödjer simultan användning av rapportering för tjänstemän, arbetare och projekt. En medarbetare kan t ex ha flera projekt att tidsrapportera mot, och vardera projekt kan i sin tur innehålla sub-projekt.

TimeReport YW24 hanterar önskescheman och uppsättning av unika enskilda scheman.

Mer info

PENSIONSKOLL FÖR LÖNEADMINISTRATION

Pensioncheck YW24 följer upp att anställda är rätt inrapporterade till olika tjänstepensionsaktörer och minskar avsevärt den manuella handpåläggning för pensionsadministratören.

Pensionskollen hjälper pensionsadministratören att hålla reda på att medarbetare som påbörjat anställning är inrapporterade till rätt tjänstepensionslösning och att före detta medarbetare är avanmälda.

Mer info

RETROAKTIV BERÄKNING AV LÖN

RetroCalc YW24 är ett verktyg som hjälper HR och löneadministrationen att hantera retroaktiva löner. 

Verktyget hjälper till att ta fram nya lönebelopp att föra in i lönehistoriken, vilket är viktigt där det skett löneförändringar under t ex en lönerevisionsprocess. Vidare beräknas retrolönebelopp.

Uppdatering av lönehistorik och beräkning av retrolönebelopp kan ske även när det gjorts flera revisioner per anställd.

Mer info

SYSTEM PÅ GÅNG

Vi arbetar med full intensitet för att utöka vårt erbjudande av systemlösningar,
för att på sikt bli en helhetsleverantör av systemlösningar inom lön och förmåner.

 

 

Kontakt gärna oss om ni har funderingar på att införa ett HR/IT system så kan vi ge en demo av YW24 och berätta mer om våra systemlösningar.

 

KONTAKTA OSS