CBB PARTNER

Vill du frigöra tid för din HR? Du kan även anlita oss som avlastning för din HR avdelning antingen för specifika aktiviteter och projekt eller i det löpande dagliga arbetet med C&B.

VARFÖR SAMARBETA MED OSS?

Investeringar i löner och förmåner utgör ofta en betydande kostnad för ett företag.

 

Det är därför viktigt att se till att investeringarna leder till önskat resultat.
Ett sätt är att skapa tydlighet i sambanden mellan medarbetarens insats, engagemang och belöning och
förstärka kopplingen till företagets målsättningar.

 

 

VAD VI GÖR

Vi på CBB Partner hjälper våra kunder med rådgivning, operativt arbete, utbildning, resurser och systemstöd inom lön och förmånsområdet (C&B området).

Vårt erbjudande innehåller bl.a. framtagande av strategier för lönebildning, lönerevisionsarbete, lönekartläggning, bonushantering, arbetsvärdering, löneanalyser mm.

VÅR VISION

Vår vision är att spara tid och kostnader i arbetet med lön och förmåner, och öka mervärdet av C&B för chefer, medarbetare och verksamheten.

Detta uppnår vi genom att erbjuda en heltäckande tjänstekarta inom C&B med både djup och bredd, där vi levererar spetskompetens inom varje tjänst.

VILKA VI ÄR

CBB Partner är ett bolag där det finns kunskap inom verksamhetsutveckling, ledning och styrning, dagligt arbete, konsultarbete och IT-system, allt med anknytning till C&B och HR. Genom oss kan du få kontinuerligt C&B stöd utan att behöva anställa.

Vi som grundat CBB Partner har mångårig erfarenhet av C&B frågor från olika branscher och länder, en kunskap som vi gärna delar med oss av.

Vill ni boka ett möte med oss ?