DIGITAL LÖNEREVISION PÅ 14 DAGAR, SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi utmanar HR systembranschen genom vårt flexibla lönerevisionsverktyg. Det är mycket kostnadseffektivt, snabbt och enkelt att implementera och anpassa till företagets lönerevisionsprocess, utan att ni behöver avsätta mycket tid och resurser i planering och införande. Vår grundsyn är att ni ska vara säkra på att systemet uppfyller era behov, att kostnaden är känd och att ni vet tidsåtgången, innan ni tecknar licensen.

ÖVERSIKTSTABELL

Vill du veta mera om våra arbetspaket och vad som ingår läs mer här

 

Vårt erbjudande - Lönerevisionspaket

LILLA PAKETET

Krävs ingen licens för lönerevisionsverktyget. (Tillval: operativt stöd och rådgivning).

LILLA är utvecklad för dig som inte använder vårt system men vill få hjälp med analyser före, under och efter genomförd lönerevision. Analyserna kan användas som underlag för fastställande av lönebudget, prioriteringar, granskning av löneförslag och som en avslutande sammanställning av utfallet.

MELLAN PAKETET

Digitalt lönerevisionsverktyg ingår. (Tillval:, analys, operativt stöd och rådgivning).

MELLAN är framtaget för dig som vill ha ett smidigt digitalt lönerevisionsverktyg att driva lönerevisionsprocessen med.

STORA PAKETET

Digitalt lönerevisionsverktyg och systemstöd ingår. (Tillval: analys, operativt stöd och rådgivning)

STORA passar för dig som förutom lönerevisionsverktyget också vill ha hjälp med systemadministrationen, genom att vi sköter systemdriften åt dig.

Innehåll

LILLA

MELLAN

STORA

Årslicens för digitalt lönerevisionsverktyg.

.

Systemsupport på telefon 9.00 - 16.30 vardagar.

.

Analyspaket omvärldsanalys, föranalys, analys av löneförslag och efteranalys.

Tillval

Tillval

Operativ support och rådgivning under lönerevision från 20 tim och uppåt per år.

Tillval

Tillval

Tillval

Support för systemuppsättning av marknadslön, arbetsvärderingsdata, budget.

.

.

Support för systemuppsättning av lönematris och riktlinjer.

.

.

Support för systemuppsättning av data tabeller.

.

.

Support för systemuppladdning av dokument, instruktioner, lönebrev.

.

.

Support för inhämtning av anställnings- och lönerevisionsdata.

.

.

Support för förberedelse och uppladdning av lönerevisionsfil.

.

.

Support för uppstart av lönerevisionsverktyget så att chefer kan påbörja arbetet.

.

.

Aktivering av lönebrev.

.

.

Support vid stängning av lönerevisionsverktyget, inkl filhantering till lönekontoret.

.

.

STEG FÖR STEG

Rådgivning och stöd inom Compensation och Benefits

 

 

 

Ni kontaktar oss för en demo av vårt digitala lönerevisionsverktyg. Vill ni gå vidare anordnas en workshop där vi går igenom er lönerevisionsprocess och vilka behov av systemstöd ni behöver. Efter workshopen återkommer vi med en ny demonstration av verktyget som nu är uppsatt helt utifrån er lönerevisionsprocess, detta för att ni ska kunna genomföra en fiktiv lönerevision och testa att systemet uppfyller era behov, innan ni beslutar om att teckna en eventuell licens.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknad till 2 dagar.

 

När ni tecknat en licens utbildar vi era systemansvariga i hur lönerevisionsverktyget fungerar, vilka funktioner som finns och hur administrationen görs. I licensen ingår även telefonsupport för era systemansvariga för löpande frågor.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknad till 1 dag.

 

 

Nu görs förberedelserna för systemimplementeringen som skiljer sig åt beroende på om det är en lokal installation av systemet eller en molntjänst. Tillsammans med er tar vi fram dokument, användarinstruktioner och ev lönebrev som ska laddas upp i systemet. Här görs också inhämtning och säkerställande av att lönerevisionsdatan är korrekt. Er data laddas upp och granskning görs att allt är i sin ordning och därefter sätts systemet i läge för att starta upp lönerevisionsprocessen.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknat till 10 dagar.

 

Systemet driftsätts och cheferna kan påbörja lönesättningen.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknad till 1 dag.

 

Vill ni boka ett möte med oss ?