DIGITAL LÖNEKARTLÄGGNING PÅ 5 DAGAR, SÅ HÄR GÅR DET TILL

Få överblick, kontroll och viktiga insikter om ditt företags befattnings- och lönestruktur. Upplever du att lönekartläggning är krångligt?

Verktyget vägleder dig genom de olika stegen och gör det enkelt att följa vad som ska utföras. Det skapar diagram, tabeller, underlag för jämställdhetsanalyserna och dokumentationen. Du behöver inte själv hålla på med svårhanterliga excelfiler, verktyget tar hand om detta. Istället kan du fokusera på att göra kvalitativa analyser och bedömningar och försäkra dig om att åtgärder görs på sakliga grunder. Du kan skicka ut frågor till chefer och få svar via verktyget, när löneskillnader behöver förklaras. Godkännande av åtgärder kan också administreras i verktyget. Det går att länka samman våra verktyg för lönekartläggning och lönerevisionen, på så vis får ni ett helhetstänk i ersättningsfrågor.

 

ÖVERSIKTSTABELL

Vill du veta mera om våra arbetspaket och vad som ingår läs mer här

 

Vårt erbjudande - Lönekartläggningspaket

LILLA PAKETET

Krävs ingen licens för lönekartläggningsverktyget. (Tillval: operativt stöd och rådgivning)

LILLA är för dig som inte är i behov av ett system men vill få hjälp med att ta fram tabeller, diagram och analysunderlag för att därefter göra resten av lönekartläggningsarbetet på egen hand.

MELLAN PAKETET

Digitalt lönekartläggningsverktyg ingår. 

MELLAN är framtaget för dig som vill ha ett digitalt verktyg som stöd i arbetet med lönekartläggningen, för att ta fram tabeller, diagram och genomföra lönekartläggningen.

STORA PAKETET

Digitalt lönekartläggningsverktyg, operativt stöd och rådgivning ingår.

STORA passar för dig som förutom lönekartläggningsverktyget också vill ha hjälp med systemadministration, upptäcka och analysera löneskillnader, upprätta åtgärdsplan, dokumentation och lönekartläggningsrapport.

Innehåll

LILLA

MELLAN

STORA

Årslicens för digitalt lönekartläggningsverktyg.

.

Systemkonfiguration

.

Systemsupport på telefon 9.00 - 16.30 vardagar.

.

Support vid systemuppladdning av data för lönekartläggningen.

.

.

Operativt stöd från 20 timmar och uppåt per år, t ex för upprättande av slutrapport.

Tillval

.

Översiktstabeller och diagram som bland annat visar befattningstrukturen och löneläget inom och mellan befattningar samt lönespridningen.

.

Underlag för att analysera löneskillnader på grupp och individnivå, för lika- och likvärdiga arbeten mellan kvinnodominerade och icke kvinnodominerade arbeten.

Rådgivning om löneskillnader som behöver undersökas vidare och ev åtgärdas.

Tillval

.

Systemstöd för att hantera så kallade historiska löner.

.

Systemstöd för att skicka ut frågor till chefer om löneskillnader som behöver förklaras och ta emot och dokumentera svaren. Detta ger trygg behandling av känslig data.

.

Systemstöd för att godkänna åtgärder och upprätta åtgärdsplan.

.

Systemstöd för att dokumentera lönekartläggningen.

.

STEG FÖR STEG

Rådgivning och stöd inom Compensation och Benefits

 

 

 

Ni kontaktar oss för en demonstration av lönekartläggningsverktyget och tillhörande support. Vill ni gå vidare anordnas en workshop där vi går igenom er process för lönekartläggningen och vilket stöd ni är i behov av. Efter workshopen återkommer vi med ett förslag på upplägg av tjänsten för er att ta ställning till.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknad till sammantaget 1 dag.

 

När ni tecknat en licens utbildar vi era ansvariga för lönekartläggningen om hur verktyget fungerar, vilka funktioner och rapporter som finns och hur administrationen görs. I licensen ingår även telefonsupport för löpande systemfrågor.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknad till 1 dag.

 

Nu görs förberedelserna för systemimplementeringen som skiljer sig åt beroende på om det är en lokal installation eller en molntjänst. Här görs också inhämtning och säkerställande av att datan för lönekartläggningen är korrekt. Därefter laddas datan upp och granskas.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknat till sammanlagt 2 dagar.

 

Systemet driftsätts och ni kan påbörja arbetet med lönekartläggningen.

Den tid ni behöver lägga ned i detta steg är beräknad till 1 dag.

 

Vill ni boka ett möte med oss ?