COMPENSATION & BENEFITS BUSINESS PARTNER

Vi gör arbetet med löner och förmåner enklare, smartare och inte minst billigare. Vi erbjuder systemstöd och heltäckande expertis inom Compensation & Benefits områden.

VÅRA TJÄNSTER KONTAKTA OSS

SÅ FUNKAR DET

Så här går det till att införa våra system

 

Vi tycker att det ska vara smidigt och kostnadseffektivt att införa HR system. Slipp krångliga och dyra systemimplementeringar.

 

STEG 1

Vi gör en demo, ni testar och tar beslut

STEG 2

Vi konfigurerar systemet och utbildar er

STEG 3

Er data laddas upp i systemet

STEG 4

Systemet sätts i drift

 

Förenkla, effektivisera och frigör tid genom våra arbetspaket för lönerevision och lönekartläggning

 

Kan du styra och följa löneutvecklingen i företaget på ett enkelt och effektivt sätt?
Känner du dig trygg med att er lönerevision och lönekartläggning uppfyller kraven i GDPR?
Upplever du att lönerevisionen och lönekartläggningen är tidskrävande? 

 

Vi erbjuder arbetspaket (Work packages) för lönerevision och lönekartläggning, med eller utan systemstöd.
Genom våra arbetspaket får du en total överblick på löneutvecklingen och tillhörande aktiviteter.
Därtill får du avlastning, råd och stöd i genomförandet av den årliga lönerevisionen och lönekartläggningen.

Läs mer nedan om våra arbetspaket och hur beställningen går till.

 

LÖNEREVISIONSPAKET

Digital lönerevision införd på 14 dagar.

LÄS MER OM HUR DET FUNKAR

 

LÖNEKARTLÄGGNINGSPAKET

Digital lönekartläggning införd på 5 dagar.

LÄS MER OM HUR DET FUNKAR

 

 


Tips från oss!

Samordna lönekartläggningen med lönerevisionen och få en enhetlig hantering av ersättningsfrågorna på företaget.

Vi har utvecklat en metodik för att integrera lönekartläggningen med lönerevisionen. Vårt systemstöd säkerställer att dessa två områden samverkar på allra bästa sätt, vilket ger stora fördelar i arbetet med jämställda löner och lönesättning.

Kontakta oss så berättar vi mer.


Vi ger ett heltäckande och kostnadseffektiv stöd

 

Vår idé är att kunna erbjuda ett kundnära samarbete med löpande strategiskt och operativt stöd i arbetet med ersättnings- och förmånsfrågor, utan att företaget behöver anställa. 

Genom att anlita oss kan ni outsourca hela eller delar av C&B relaterade aktiviteter. På så vis kan ni frigöra värdefull tid för HR som kan fokusera på verksamheten istället för C&B administration. I gengäld utlovar vi också att effektivisera era C&B processer och rutiner och genom detta uppnå kostnadsbesparingar.  

Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med C&B frågor ute på företag och vi har en gedigen kunskap inom C&B området. Denna kunskap har legat till grund för utvecklingen av våra tjänster. Vi har en tydlig vision och en stor passion för C&B och vi visar gärna resultatet av vårt arbete och hur det kan komma till nytta för ert företag.

VÅRA TJÄNSTER

Ett unikt
erbjudande

Vad skiljer CBB Partner från andra aktörer som erbjuder tjänster och systemlösningar inom ersättningar och förmåner?

Det är många som levererar olika delar inom ersättnings- och förmånsområdet, t ex marknadslönedata , försäkring- och pensionsförmedling,  systemlösningar och förmånstjänster.

Men vi på CBB Partner har upplevt att det har saknats en aktör som binder samman helheten av C&B tjänster och som kan ge företag ett operativt stöd. Det är här som vi kommer in.

VÅRA SYSTEM

CBB PARTNER

Din nya arbetspartner inom Compensation och Benefits områden

Vi på CBB Partner hjälper våra kunder med operativt stöd och rådgivning inom Compensation & Benefitsområdet.

OM OSS

Vi 
samarbetar

 

Vi är en neutral aktör inom ersättnings- och förmånsområdet som inte är bundet av att använda vissa system eller metoder utan kan samordna arbetet mot andra C&B samarbetspartners som företaget valt. 
Vi hjälper också till med att se till att ni väljer rätt C&B tjänster och leverantörer som passar bäst för era behov. Vår ambition är att optimera arbetet med ersättnings- och förmånsfrågor och säkerställa att C&B leveransen är värdeskapande för verksamheten. 

Genom vår behovsanalys identifierar vi C&B områden för kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Vi är övertygade om att det finns flera områden inom C&B som kan optimeras, t ex lönerevisionsprocessen, lönekartläggning, hantering av förmåner mm.  


Vi vill tänka nytt och förändra synsättet i arbetet med C&B frågor. Det är inte alltid som ett företag är i behov av en egen C&B resurs men ändå behöver tillgång till kvalificerad C&B kompetens. 
Det råder också brist på kvalificerad C&B kompetens men genom att samarbeta med oss kan ni säkra att ni har ett operativt C&B stöd att tillgå, för att driva ert arbete med ersättnings- och förmånsfrågor på ett kostnadseffektivt sätt.

KONTAKTA OSS

Vi ser fram emot att höra från er

 

Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part